UJIAN TERBUKA DOKTORAL DAN TAHAP PENGESAHAN

UJIAN TERBUKA DOKTORAL DAN TAHAP PENGESAHAN

Pada tangal, 25 Juli 2014 Siti Zuhroh, Pembantu Ketua Satu Bidang Akademik, STIE  PGRI Dewantara Jombang telah dilakukan Ujian Terbuka Program Doktoral Universitas Brawijaya Malang dan dinyatakan lulus.  Selaku Promotor  Prof. Djumilah Hadi widjoyo, SE. Ko-Promotor Dr. Rofiaty, SE. MM dan Dr. Djumahir, SE. MM. Penguji internal : Prof. MS. Idrus, SE. M.Ec. Ph.D. Dr. Mintarty Rahayu, SE. MS., dan Sunaryo, SE. MSi. Ph.D. Penguji Eksternal : Prof. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si. dan Prof. Hatane Semuel, SE. MS. Selamat semoga akan bertambah Doktor-Doktor lagi di STIE PGRI Dewantara Jombang dimasa datang.

Pada tanggal  21 Agustus 2014 telah dilakukan tahap pengesahan dan dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor. Selamat kepada DR. SITI ZUHROH, MSi semoga ilmunya manfaat dan barokah bagi STIE PGRI Dewantara Jombang.

Amin.